Офіційні Правила конкурсу для бьюти-блогерів «Makeup Battle» (надалі Конкурс)

(надалі – «Правила»)

1. Організатор та Виконавець Конкурсу.

1.1. Організатором та Виконавцем Конкурсу «Makeup Battle» є Дочірнє підприємство “Бурда-Україна” (код ЄДРПОУ: 24740397, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 29, (надалі –  «Організатор», «Виконавець»).

1.2. Партнером Конкурсу є компанія Товариство з обмеженою відповідальністю «Егзагон»(надалі — «Партнер»).

2. Умови проведення Конкурсу.

2.1. Конкурс проводиться на всій території України, окрім окупованої території та територій, на яких проводиться АТО, у глобальній мережі Інтернет на сайті www.Makeupbattle.liza.ua (далі за текстом — «Сайт») та на YouTube-каналі «Лиза Женский журнал».

2.2.  Конкурс проводиться з 00 годин 01 хвилин «19» жовтня 2016 року до 11 годин 59 хвилин «07» квітня 2017 року включно (надалі по тексту Правил – «строк проведення Конкурсу» або «тривалість Конкурсу», або «період проведення Конкурсу»). Або до моменту оголошення фінального результату змагань у відео-сюжеті, що буде оприлюднений на YouTube-каналі «Лиза Женский журнал».

2.3. Строки проведення Конкурсу можуть бути змінені у порядку, встановленому самими Правилами.

2.4. Конкурс не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Нагород Конкурсу не формується з внесків Учасників Конкурсу.

3. Вимоги до учасників Конкурсу.

3.1. У Конкурсі беруть участь повнолітні дієздатні громадяни України, які ведуть власні блоги чи відеоблоги в мережі Інтернет , були запрошені до участі Організатором, та виконали всі правила та умови Конкурсу, які викладені нижче (надалі по тексту Правил – «Учасники Конкурсу», «Учасник»).

3.2. Учасниками Конкурсу не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

3.2.1. Працівники  Органiзатора та Виконавця Конкурсу і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Конкурсу, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

3.2.2. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

3.2.3. особи, що не запрошені до участі в конкурсі Організатором;

3.3. Організатор та Виконавець Конкурсу не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Конкурсу.

3.4. Учасники Конкурсу  під час участі в Конкурсі зобов’язуються:

3.4.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

3.4.2. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

3.4.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Конкурсу;

3.4.4. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Конкурсі.

3.5. Беручи участь у Конкурсі, Учасник Конкурсу погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

3.6. Беручи участь у Конкурсі, Учасник Конкурсу розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Виконавцем з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. інформаційного характеру, про наступні заходи/конкурси Виконавця, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Конкурсу тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Виконавцем та/або іншими уповноваженими особами Виконавця, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

3.7. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник Конкурсу тим самим підтверджує свою згоду на вільне використання Організатором та виконавцем , наданої ним про себе інформації, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на вільне використання імені, прізвища, безоплатне використання зображення (фото) Учасника, інтерв’ю або інших даних та матеріалів про нього з інформативною метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, Інтернет виданнях, Інтернет сайтах, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. інформативного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором і Виконавцем Конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

3.8. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник Конкурсу тим самим підтверджує свою згоду на вільне використання, обробку та оприлюднення Організатором та виконавцем , наданих ним фото та відеометеріалів з метою створення відео-сюжетів та контенту Інтернет-сторінок, оцінювання успіхів Учасників в рамках Конкурсу тощо методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на вільне використання імені, прізвища, безоплатне використання зображення (фото) Учасника, інтерв’ю або інших даних та матеріалів про нього з інформативною метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені, зображення та відео) в засобах масової інформації, Інтернет виданнях, на Інтернет сайтах, зокрема на YouTube-каналі «Лиза Женский журнал».

3.9. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Конкурсі, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Конкурсу.

3.9. Учасник Конкурсу, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Конкурсі.

3.10. Виконавець Конкурсу залишає за собою право відсторонити від участі в Конкурсі Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

3.12. Учасник Конкурсу, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Конкурсі.

4. Фонд Нагород Конкурсу.

4.1. Фонд Нагород Конкурсу обмежений. Кількість нагород, визначених Організатором, становить: одна путівка до м. Мюнхен на майстер-клас візажиста ТМ Artdeco. Дату поїздки Переможець узгоджує з Організатором. Харчування у вартість Нагороди не входять, її Переможець оплачує самостійно.

4.2. Відповідальність  Органiзатора та виконавця Конкурсу не виходить за межі вартості та кількості Нагород, передбачених цими Правилами. Виконавець Конкурсу залишає за собою право збільшити загальний Фонд Нагород Конкурсу, або включити в Фонд Нагород Конкурсу додаткові Нагороди, не передбачені цими Правилами..

4.3. Нагорода Конкурсу може бути отримана Учасником Конкурсу, що здобув право на отримання таких Нагород, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Офіційними правилами.

4.4. Нагорода Конкурсу не підлягає обміну, грошовий еквівалент Нагороди не видається.

5. Умови участі у Конкурсі.

5.1.  Учасником Конкурсу є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 3.1. даних Правил та належним чином виконала усі умови цих Правил.

5.2. Для участі в Корнкурсі Учаснику необхідно:

5.2.1. Ознайомитись з правилами участі в Конкурсі та погодитися з ними.

5.2.2. Зняти відео створення макіяжу на задану тему косметичними засобами зазначеної торгової марки та надіслати його Організатору та виконавцю. При цьому відеоматеріал повинен відповідати вимогам до сюжету та обстановки, а також технічним вимогам, що будуть надіслані Організатором та виконавцем разом із завданням.

5.3. Виконавець/Органiзатор Конкурсу не несе відповідальності за неможливість Учасника зняти виконати завдання, зняти його на відеоапаратуру або вчасно надіслати Організатору та виконавцю.

6. Визначення Переможців Конкурсу.

6.1. Переможці Конкурсу – це Учасник Конкурсу, який здобув право на отримання Нагороди Конкурсу.

6.2. Визначення Учасника Конкурсу, який здобув право на отримання Нагороди:

6.2.1. Визначення Учасника Конкурсу, який здобув право на отримання Нагороди буде проходити у декілька етапів: відбірковий тур, ¼ фіналу, ½ фіналу, фінал. Під час кожного з етапів Конкурсу два вибраних жеребкуванням блогери змагаються між собою за право першості, виконуючи аналогічне завдання (надалі «Змагання»).

6.2.2. Пари блогерів для Змагання формуються за допомогою електронного жеребкування.

6.2.3. Завдання для певного Змагання для пар блогерів розігруються шляхом електронного жеребкування.

6.2.4. У випадку, якщо один із блогерів вибуває із Конкурсу і необхідна заміна партнера Змагання, Організатор та виконавець виконує таку заміну без додаткового жеребкування.

6.2.5. У випадку якщо в результаті голосування обидва Учасника певного Змагання отримають однакову кількість балів, виграє той з них, хто отримав більше балів сумарно за всі Змагання, в яких Учасник  приймав участь.

6.3. Голосування за переможця в парі Змагання серед Учасників, які виконали  всі Умови конкурсу, відбувається шляхом виставляння балів-оцінок членами Журі та голосуванням глядачів на сайті www.Makeupbattle.liza.ua у пропорції 50/50. Підсумки голосування глядачів публікуються на сайті www.Makeupbattle.liza.ua через 3 дні (для відбіркового туру та ¼ фіналу) або через 5 днів (для ½ фіналу та фіналу) після оприлюднення відео Змагання на YouTube-каналі «Лиза Женский журнал». Остаточний результат Змагання публікується на  сайті www.Makeupbattle.liza.ua.

6.4. Виконавець Конкурсу протягом 5-ти робочих днів зв’яжеться з Переможцем Конкурсу, щоб повідомити його про перемогу, підтвердити згоду та можливість отримати належну йому Нагороду, погодити умови і терміни отримання Нагороди Конкурсу за допомогою адресі електронної скриньки.

7. Умови отримання Нагород Конкурсу.

7.1. Умови отримання Нагород: після визначення Переможців Конкурсу в порядку вказаному у розділі 6 Правил, Виконавець повинен зв’язатися із Переможцями Конкурсу відповідно до контактних даних, зазначених у реєстраційній формі Учасників — Переможців та визначити порядок, дату та умови надання Нагород.  Учасник, за своїм бажанням,  самостійно за свій рахунок може прибути до місця отримання Нагороди та отримати її нарочно.

7.2. Вручення Нагороди Конкурсу відбувається шляхом організації представниками Виконавця та Партнера поїздки до міста Мюнхен (Німеччина), метою якої є участь у індивідуальному майстер-класі візажиста ТМ Artdeco (проїзд до місця призначення, проживання у готелі, організація майстер-класу) протягом 2 (двох) місяців з дати повідомлення Учасника про його перемогу у Конкурсі. При цьому Переможець зобов‘язаний своєчасно повідомити необхідну для організації поїздки інформацію про себе та надати всі необхідні документи.

7.3. У випадку, якщо Переможець Конкурсу не виконав хоча б одну з передбачених Правилами умов для отримання Нагороди, така Нагорода Конкурсу вважатиметься не витребуваним Переможцем Конкурсу, і такий Учасник Конкурсу вже не буде вважатися Переможцем й не матиме права претендувати на Нагороду Конкурсу або на одержання від  Органiзатора та/або Виконавця  Конкурсу будь-якої компенсації. Органiзатор та/або Виконавець Конкурсу розпоряджається такою не витребуваною Нагородою Конкурсу на власний розсуд.

7.4. Передача права на отримання Нагороди Конкурсу третій особі не допускається.

7.5. Правилами Конкурсу не передбачено зберігання не витребуваної Нагороди Конкурсу.

7.6. Грошова компенсація будь-якої Нагороди Конкурсу в жодному випадку не видається.

7.7. Переможець Конкурсу вправі відмовитися від отримання Нагороди Конкурсу. У випадку відмови від отримання Нагороди Конкурсу, Переможець Конкурсу повинен не пізніше 5-ти календарних днів з моменту підведення підсумків/результатів Конкурсу (згідно п.2.1.2. цих Правил) надати Виконавцю Конкурсу оригінал заяви в письмовій формі про відмову від отримання Нагороди Конкурсу.

7.8. Учасник, який був визначений у встановленому цими Правилами порядку Переможцем Конкурсу, але з причини несправності роботи мобільного телефону/електронної пошти або з інших причин, незалежних від Органiзатора Конкурсу та/або залучених ним осіб, не можуть бути повідомленні про умови розіграшу Нагороди Конкурсу протягом 3 (трьох) днів з моменту відповідного визначення такого Переможця Конкурсу, автоматично позбуваються права отримати відповідну Нагороду Конкурсу. В такому випадку, Органiзатор та/або Виконавець Конкурсу розпоряджається такою невитребуваною Нагородою Конкурсу на власний розсуд.

7.9. У випадку, якщо Нагороду повернено з причини «відмови від отримання», воно не може бути повторно затребуване Переможцем, який відмовився від його отримання. Претензії щодо не отриманих таких Нагород не приймаються.

7.10. Переможець Конкурсу автоматично втрачає набуте ним право на отримання Нагород Конкурсу без будь-яких компенсацій у наступних випадках, незалежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

7.10.1. якщо Переможця Конкурсу визнано Порушником цих Правил до моменту вручення йому Заохочення;

7.10.2. якщо Переможець Конкурсу у встановлений даними Правилами період не надасть підтвердження можливості отримання належної йому Нагороди Конкурсу у будь-який зручний спосіб, з не залежних від Партнера/Організатора Конкурсу причин;

7.10.3. якщо Переможець Конкурсу не виконає вимог, передбачених у п.п.7.1. та 7.2. даних Правил у їх сукупності та інших зобов’язань, вказаних у даних Правилах;

7.10.4. якщо Переможець Конкурсу належить до категорії осіб, вказаних в п. 3.2. даних Правил;

7.10.5. якщо Переможець Конкурсу заявив про свою відмову від отримання Нагороди Конкурсу;

7.10.6. у разі надання Переможцем Конкурсу не своїх даних: паспорта громадянина України та/або картки фізичної особи – платника податків та/або свідоцтва про народження дитини, що належать іншій особі;

7.10.7. у разі неможливості ідентифікувати Переможця Конкурсу.

8. Порядок і спосіб інформування про умови Конкурсу

8.1. Інформування щодо Правил та умов Конкурсу здійснюється за допомогою анонсування Конкурсу та розміщення офіційних Правил та умов Конкурсу на сайті www.Makeupbattle.liza.ua

9. Інші умови

9.1. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Органiзатором та/або Партнером Конкурсу протягом всього строку проведення Конкурсу. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Конкурсу можливі у випадку їх затвердження  Органiзатором та/або Партнером Конкурсу та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умов Конкурсу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально передбачене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та їх умов.

9.2.  Органiзатор та Партнер не несуть відповідальності за:

— достовірність наданої Учасниками Конкурсу інформації щодо їх персональних даних.

— за технічні проблеми із передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Конкурсу.

— неотримання Учасниками Конкурсу Нагороди з вини поштової/кур’єрської служби, а також з причини зазначення Учасником Конкурсу неправильної, неповної або не дійсної інформації (зокрема, адреси проживання).

— невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Конкурсу своїх обов’язків, передбачених цими Правилами.

9.3. Організатор Конкурсу та Партнер  не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Конкурсу, інші непідвладні контролю з боку Партнера Конкурсу обставини.

9.4. Організатор Конкурсу та Партнер  не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань зазначених в цих Правилах, в тому числі, стосовно Нагород передбачених п. 6 цих Правил, у разі, коли Учасник Конкурсу, що отримав право на таку Нагороду, не звернувся за Нагородою, а також у разі відсутності Учасника Конкурсу чи неможливості зв’язатися з таким Учасником та повідомити про можливість отримання Нагороди впродовж періоду, зазначеного в цих Правилах. Конкурс завершується о 23 годині 59 хвилині «07» квітня 2017 р. Нагорода вручається лише у разі виконання Учасником Конкурсу, що здобув право на отримання Нагороди, усіх вимог, передбачених цими Правилами.

9.5. Учасник Конкурсу, приймаючи участь в Конкурсі, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Конкурсу і свою повну та безумовну згоду з ними.

9.6. Усі результати Конкурсу є остаточними й оскарженню не підлягають.

9.7. Учасники Конкурсу, що здобули право на отримання Нагороди, не можуть передавати своє право отримати Нагороду третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

9.8. Фактом участі в Конкурсі Учасник Конкурсу підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Конкурсу, достовірність наданої ним інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Конкурсу несе персональну відповідальність за достовірність наданої ним інформації (в т.ч. контактної інформації).

9.9. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Виконавця Конкурсу є остаточним і не підлягає оскарженню.

Вход
Вход или регистрация через социальные сети:
Регистрация